Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Cách mạng công nghiệp 4.0 và gợi ý đào tạo nhân lực ngành Thông tin - Thư viện với các kỹ năng và năng lực khoa học mở


Là bài trình bày tại Hội thảo: ‘Đào tạo ngành Thông tin - Thư viện trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0’ do Khoa Thông tin - Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 09/11/2018.


Bạn có thể tự do tải về bài trình bày tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.