Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

An toàn thông tin và xu hướng chuyển sang nguồn mởLà bài trình bày tại Bộ Công An ngày 26/11/2014, với các thông tin cập nhật cho tới tháng 11/2014.Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.