Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Khung cấp phép của Chính phủ Anh cho thông tin khu vực nhà nước
Là tài liệu cùng tên phiên bản v.4.1 được dịch sang tiếng Việt do Lưu trữ Quốc gia Anh xuất bản vào tháng 10/2014, đề cập tới các nguyên tắc cấp phép cho các thông tin khu vực nhà nước để sử dụng và sử dụng lại.

Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.