Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Hội thảo “Bản quyền tài liệu số và học liệu mở” tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.Ngày 12/04/2017, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA) phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo “Bản quyền tài liệu số và học liệu mở”, với các tham luận của các diễn giả:
  1. PGS.TS Trần Văn Hải: Khắc phục các rào cản trong quy định về bảo hộ quyền tác giả để xây dựng “Tài liệu số và học liệu mở”.
  2. PGS.TS Trần Văn Nam: Học liệu mở (OER) và vấn đề bản quyền theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
  3. Ông Lê Trung Nghĩa: Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở và Demo cấp phép Creative Commons cho OER.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.