Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Khóa huấn luyện: Tăng cường truy cập mở tới tri thức, thông tin và dữ liệu khu vực sông Mekong


Trong các ngày từ 26-28/02/2017, tại Yangon, Myamar, đã diễn ra khóa huấn luyện về ‘Tăng cường truy cập mở tới tri thức, thông tin và dữ liệu khu vực sông Mekong do Land Portal (Cổng đất đai) và Mekong Region Land Governance – MRLG (Điều hành Đất đai Khu vực sông Mekong) tổ chức, với sự tham dự của các học viên tới từ Việt Nam, Lào và nước chủ nhà Myanmar.
Tại khóa học, các đội tới từ các nước có cơ hội để trao đổi các kinh nghiệm thực tế trong xây dựng, triển khai và quản lý các hệ thống thông tin địa lý, đặc biệt là về dữ liệu đất đai, và mối quan hệ của chúng với các lĩnh vực quan trọng khác, như phát triển kinh tế, bảo vệ các tài nguyên nước và môi trường, biến đổi khí hậu và những vấn đề khác.
Khóa học đã giúp cho từng đội của từng nước và từng cá nhân các học viên tham dự khóa học có được sự hiểu biết tốt hơn về những lợi ích, cơ hội và thách thức mà dữ liệu mở và dữ liệu mở liên kết với các công nghệ có liên quan có thể đem lại, đặc biệt vì sự phát triển bền vững của từng quốc gia trong khu vực sông Mekong.
Khóa học mở ra các cơ hội cộng tác và hợp tác về dữ liệu mở và dữ liệu mở liên kết trong lĩnh vực đất đai, không chỉ giữa các quốc gia trong khu vực sông Mekong, mà với cả các nước khác trên thế giới.
Hy vọng các cơ hội hợp tác sẽ được hiện thực hóa trong tương lai không xa.
Regional Training: Enhancing Open Access to Knowledge, Information and Data in the MekongIn February 2017, from 26th to 28th, in Yangon, Myanmar, a regional training on ‘Enhancing Open Access to Knowledge, Information and Data in The Mekong’ was organized by Land Portal and Mekong Region Land Governance (MRLG), with participants from Vietnam, Laos and hosted country Myanmar.
During the training course, teams from the countries exchanged their daily experiences on building, implementing and managing geo-partial systems, especially concerning land data management and its relations with other important fields, such as economic development, water, environment resources protection and climate change, among others.
The course helps each participant and country team aknowledging more and better about benefits, opportunities and chalenges, with which open data and linked open data with their related technologies could bring in, especially for the sustainable development of each country in the Mekong region.
Still, the course opens up opportunities for collaboration and cooperation on land open data and linked open data between countries not only in the Mekong region, but the world.
We do hope the opportunities will be realized soon.


Blogger: Le Trung Nghia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.