Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Hội thảo lần đầu tiên ‘Giới thiệu Dữ liệu Mở Liên kết - Linked Open Data’ tại Đại học Thăng Long, Hà Nội

Ngày 13/04/2017, hội thảo lần đầu tiên ‘Giới thiệu Dữ liệu Mở liên kết - Linked Open Data’ đã được tổ chức tại Đại học Thăng Long, Hà Nội.
Hơn 10 giáo viên của khoa Toán - Tin và của Thư viện đã tham gia hội thảo.
Hội thảo lần này nhằm nâng cao nhận thức về một vấn đề rất mới trong công nghệ dữ liệu của thế giới cho những người tham gia và để họ có cơ hội trao đổi về những cơ hội và thách thức mà Dữ liệu Mở Liên kết có thể mang lại.

Bạn có thể tải về bài trình bày tại địa chỉ:Fist time Seminar on ‘Giới thiệu Dữ liệu Mở Liên kết - Linked Open Data’ at Thang Long University, Hanoi

In April 13th 2017, the first seminar on ‘Giới thiệu Dữ liệu Mở Liên kết - Linked Open Data’ was organized at Thang Long University, Hanoi.
More than 10 teachers from faculty of Mathematics – Information and Library of the university attended the seminar.
The seminar this time aimed to raise awareness on one of the very new technologies on data of the world to the participants and gave them a chance to discuss about opportunities and challenges Linked Open Data could bring in.

Download the presentation (in Vietnamese) at:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.