Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Nghiên cứu: Hungary nên tăng gấp đôi các sáng kiến dữ liệu mở


Study: Hungary should redouble open data initiatives
Submitted by Gijs Hillenius on March 27, 2017
Bài được đưa lên Internet ngày: 27/03/2017

Chính phủ Hungary nên tăng gấp đôi các nỗ lực của mình để làm cho thông tin của khu vực nhà nước sẵn sàng như là dữ liệu mở, và tích cực giúp tạo ra các cơ hội thị trường, sách trắng của chính phủ khuyến cáo. ‘Sách trắng về Chính sách Dữ liệu Quốc gia’ đã được chính phủ thông qua vào tháng 12.

Ảnh: Chuỗi giá trị dữ liệuBáo cáo đó, được đệ trình vào tháng 7 từ ban cố vấn của Hội đồng về Thông tin và Truyền thông Hungary - NHIT (Hungary’s Council for Telecommunications and Information), cảnh báo rằng Hungary có rủi ro tụt hậu trong sử dụng dữ liệu của khu vực nhà nước. NHIT trong năm 2014 đã bắt đầu thúc đẩy chính phủ hành động để cho phép sử dụng lại trong phạm vi rộng lớn các thông tin của khu vực nhà nước.
Sách trắng là một trong những kết quả của Nghị định Chính phủ năm 2015 (số 1310/2015), thiết lập nền tảng cho các chính sách và hoạt động về dữ liệu mở.
Tài liệu đưa ra 7 khuyến cáo:
  • Thiết lập các mục tiêu dữ liệu mở cao hơn so với EU yêu cầu;
  • Tích cực khuyến khích sử dụng dữ liệu mở, để tạo ra các cơ hội thị trường và tạo sự tăng trưởng;
  • Tạo ra kho dữ liệu quốc gia mà cũng có thể chứa các dữ liệu mở của khu vực tư nhân;
  • Làm cho dữ liệu sẵn sàng một cách tự do hoặc với chi phí cận biên;
  • Thành lập tổ chức chuyên về xử lý dữ liệu mở;
  • Củng cố việc cung cấp dữ liệu; và
  • Bắt đầu càng sớm có thể càng tốt;
NHIT chỉ ra rằng bằng việc làm cho dữ liệu mở sẵn sàng, Hungary có thể nhảy qua nền công nghiệp dữ liệu của đất nước, tiềm tàng bổ sung thêm nhiều triệu cho GDP và tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm mới. “Dữ liệu của khu vực nhà nước và các dịch vụ của nền công nghiệp dữ liệu sẽ giúp thiết lập nền kinh tế dữ liệu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội”, NHIT viết.
Theo Sách trắng đó, Hungary bây giờ sẽ tạo ra và triển khai kế hoạch hành động, để xác định các khả năng và thiết lập các thời hạn.
Thông tin thêm:


Dịch: Lê Trung NghĩaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.