Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

'EC sẽ thay thế PDF bằng HTML5 cho các mẫu trực tuyến của mình'


EC should replace PDF by HTML5 for its online forms‘
Submitted by Gijs Hillenius on April 02, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 02/04/2015

Ủy ban châu Âu sẽ dừng sử dụng PDF cho các mẫu ứng dụng trực tuyến, 5 nhóm của châu Âu vận động vì các tiêu chuẩn mở và phần mềm tự do nguồn mở, nói. Thay vào đó EC sẽ chuyển sang các công cụ web hiện đại như HTML5 và XForms. Các mẫu PDF của EC thường bao gồm các phần tử mà chỉ được triển khai trong các phần mềm sở hữu độc quyền từ một nhà bán hành đặc biệt, nhóm này nói.

“Đây là một vấn đề cho nhiều ứng viên muốn kết thúc việc lấy đi các lựa chọn hoặc loại trừ khỏi quy trình hoàn toàn. Không bắt buộc phải theo cách này, khi một số các lựa chọn thay thế có hiệu quả đang tồn tại mà hoàn toàn dựa vào các tiêu chuẩn mở”, Diễn đàn Mở châu Âu (OpenForum Europe), Quỹ Phần mềm Tự do châu Âu (FSFE), April, Edri và Liên minh các Doanh nghiệp Nguồn Mở (Open Source Business Alliance) viết. Liên minh này đại diện cho các tổ chức quyền dân sự và tính riêng tư, các hãng CNTT-TT, các lập trình viên phần mềm và những người sử dụng phần mềm tự do nguồn mở. Thư ngỏ của họ cho EC đã được xuất bản vào Ngày Tự do cho Tài liệu, 25/03.

Các nhóm đang yêu cầu EC gắn lời hứa của mình vào sử dụng các tiêu chuẩn mở. “(Chúng) là các định dạng và giao thức mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng miễn phí và không có giới hạn và với chúng không phần mềm đặc thù nào từ một nhà bán hàng đặc biệt được yêu cầu”, các nhóm này viết. “Chúng là cơ bản cho tính tương hợp và quyền tự do lựa chọn dựa vào các giá trị các ứngd ụng phần mềm khác nhau”.

Các công dân và các công ty EU sẽ không bị ép phải cài đặt và sử dụng các phần mềm từ bất kỳ nhà bán hàng cụ thể nào, các nhóm này viết. Họ nên có quyền giao tiếp và tương tác với các cơ quan của mình bằng việc sử dụng các tiêu chuẩn mở rõ ràng. Đặc biệt, liên minh này viết, EC nên dẫn đường, và sử dụng các tiêu chuẩn mở trong tất cả các giao tiếp và dịch vụ số của mình.

Các trang bị