Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Kế hoạch hành động Quốc gia của chính phủ liên bang (Đức) để triển khai chương về dữ liệu mở của G8 - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu do Bộ Nội vụ CHLB Đức xuất bản tháng 11/2014 chi tiết hóa các cam kết của chính phủ Đức và kế hoạch hành động trong năm 2015 và đường hướng các năm tiếp sau trong việc triển khai Chương về Dữ liệu Mở của các nước G8, đã được đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh các nước G8 được tổ chức tại Bắc Ailen vào tháng 06/2013.

Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu tại:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.