Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Giới thiệu dữ liệu mở - Open Data
Là bài trình bày nhân Ngày nguồn Mở (OpenDay) 2015, vừa được VFOSSA và Đại học Thăng Long tổ chức ngày 18/04/2015 vừa qua tại Đại học Thăng Long.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.