Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Nguồn mở trong thư viện: Chỉ dẫn cho những người yêu sách với tư duy mở - bản dịch sang tiếng Việt
Tất cả các bài viết của cuốn sách trên đã được trình bày suốt nửa đầu tháng 3/2017 vừa qua dưới chủ đề cùng tên: Nguồn mở trong thư viện: Chỉ dẫn cho những người yêu sách với tư duy mở. Cuốn sách do Opensource.com phát hành năm 2014.
Bạn có thể tải về tài liệu này theo các định dạng sau:

Bản gốc tiếng Anh:
Bản dịch sang tiếng Việt:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.