Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Buổi nói chuyện chuyên đề 'Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)' do Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Bắc và trường Đại học Thủy lợi đồng tổ chức.Tiện ích hỗ trợ buổi nói chuyện
Những người tham dự buổi nói chuyện

Sáng ngày 14/10/2015, tại thư viện trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Bắc thuộc Hội Thư viện Việt Nam và trường Đại học Thủy lợi đã đồng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề 'Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)'. Ông Phạm Thế Khang, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, một số thành viên ban chấp hành Hội và Liên Chi hội, một số Giám đốc và Phó Giám đốc thư viện và vài chục cán bộ thư viện từ 19 viện, trường đại học, đã tham dự.

Bạn có thể tải về tài liệu với nội dung được cập nhật mới nhất của cuộc nói chuyện tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.