Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Báo cáo về xu thế phát triển cộng tác phần mềm - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu về xu thế phát triển cộng tác phần mềm. Các công ty gia tăng phát triển cộng tác, coi như là cơ bản để thành công, trong khi các lập trình viên gặt hái các phần thưởng. Quỹ Linux xuất bản, tháng 03/2014, 11 trang.

Phát triển cộng tác phần mềm là mô hình sản xuất phần mềm tiên tiến, đang trở thành mô hình sản xuất phần mềm de facto của thế giới ngày nay, cả ở trong 5 lĩnh vực đổi mới sáng tạo nhất trong tương lai gần, gồm: (1) Điện toán đám mây; (2) Các thiết bị di động; (3) Internet của Vạn vật; (4) Kết nối mạng được xác định bằng phần mềm; (5) Các hệ điều hành.

Tải về bản dịch tiếng Việt tại:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.