Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Giới thiệu PMTDNM và so sánh PMTDNM với phần mềm nguồn đóngLà bài trình bày tại tập huấn 'Phát triển chuỗi giá trị và ứng dụng quản lý thông tin nguồn mở với doanh nghiệp trách nhiệm xã hội' được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 29/12/2014.Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.