Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Các bài trình bày tại FSOFT Hồ Chí Minh ngày 11/12/20141. Mô hình phát triển nguồn mở bền vững
2. Giới thiệu PMTDNM - Hệ thống giấy phép của PMTDNM và tư liệu mở
Link: http://www.slideshare.net/lnghia/foss-devsustainabilitymodel
Link: http://www.slideshare.net/lnghia/foss-introductionlicensesystem

Blogger: Lê Trung Nghĩa,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.