Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Hệ thống nền tảng cộng tác mở OpenRoad - Pha 4


Là bài trình bày nhân dịp Lễ ký kết Pha 4 - Chương trình hợp tác thử nghiệm triển khai hệ thống nền tảng cộng tác mở (OpenRoad) tích hợp với các hệ thống ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở cơ bản, ngày 06/03/2015 tại Đại học Thăng Long, Hà Nội.


Giám đốc RDOT phát biểu khai mạc lễ ký kết

Các bên tham gia ký kết Pha 4 OpenRoad

Chứng kiến các bên ký kết Pha 4 OpenRoad

Sinh viên ĐH Thăng Long hỗ trợ ký kết Pha 4Các bài có liên quan:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.