Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

SCRIBUS - PHẦN MỀM DÀN TRANG NGUỒN MỞ - BẢN DỊCH SANG TIẾNG VIỆTLà tài liệu do Floss Manuals xuất bản ngày 12/10/2013. Tài liệu giúp bạn bước đầu làm quen với phần mềm dàn trang nguồn mở SCRIBUS. Nó có khả năng thay thế cho phần mềm dàn trang sở hữu độc quyền Adobe Illustrator.

Tải về bản dịch sang tiếng Việt có 154 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.