Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Phiên bản mới của Joinup!


A new version of Joinup!
Submitted by Thibaut Knop on March 11, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 11/03/2015

Phiên bản mới toanh của Joinup đã được triển khai hôm 11/03/2015. Đây là phiên bản mới tập trung vào các cải tiến chính.

Trong ít tháng qua, đội phát triển Joinup đã làm việc cật lực để làm cho nền tảng này thân thiện hơn với người sử dụng và thú vị hơn. Phiên bản này sẽ chào:

 • Một hộp cho các bài tweeter (tweetbox) ở trang chủ;
 • Một sự cải thiện chung của máy tìm kiếm làm cho các kết quả tìm kiếm của bạn phù hợp hơn nhiều so với trước.
 • Một sự đơn giản hơn của thanh tìm kiếm trong catalog các giải pháp tương hợp;
 • Một thiết kế và tái tổ chức mới của thanh thực đơn;
 • Một sự tái tổ chức các mẫu tạo nội dung làm cho chúng dễ dàng hơn và thân thiện hơn với người sử dụng để điền vào;
 • Hiển thị các hộp giải pháp tương hợp chứa các giải pháp tương hợp “phải có” hiện hành; và
 • Nhiều cải tiến nhỏ khác khắp nền tảng.

Đừng ngại gửi cho chúng tôi góp ý phản hồi của bạn.
Mã nguồn của phiên bản mới này sẽ sớm có sẵn trên trang dự án của Joinup.

Chúng tôi đang làm việc rất cật lực để làm cho Joinup trở thành một nơi tốt hơn và một nền tảng tốt hơn, và phiên bản mới chính này chỉ là sự bắt đầu.
A brand new version of Joinup has been deployed on the 11th of March 2015. This new release focuses on major improvements.

In the past few months, the Joinup development team has been working hard to make the platform more user-friendly and more enjoyable. This version will offer:

 • A tweetbox on the homepage;
 • A general improvement of the search engine making the results of your search far more relevant than before;
 • A simplification of the search bar in the catalogue of interoperability solutions;
 • A new design and reorganisation of the menu bar;
 • A reorganisation of the content creation forms making them easier and more user-friendly to fill in;
 • The display of top interoperability solutions boxes containing the current "must have" interoperability solutions; and
 • A lot of other small improvements throughout the platform.

Don’t hesitate to send us your feedback.
The source code of this new release will soon be available on the Joinup project page.

We are working very hard to make Joinup a better place and a better platform, and this new major release is only the beginning.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.