Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Danh sách Bản vá ngày thứ Ba tháng 5/2015 có 3 cập nhật an toàn Sống còn


This month's Patch Tuesday list includes three Critical security updates
Tóm tắt: Thực đơn cho Bản vá ngày thứ Ba tháng 5/2015 của Microsoft gồm một danh sách dài nữa các bản cập nhật an toàn cho Windows, Office và hơn thế. Tuy nhiên, chỉ có 3 bản cập nhật Windows được xếp hạng sống còn.
Summary:Microsoft's Patch Tuesday menu for May consists of another long list of security updates for Windows, Office, and more. Only three of the Windows updates are rated Critical, however.
By Ed Bott for The Ed Bott Report | May 12, 2015 -- 20:50 GMT (04:50 GMT+08:00)
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/05/2015