Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Tập huấn ‘Các tài nguyên được cấp phép mở’ ở Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 1Quang cảnh lớp huấn luyện chiều 05/06/2017


Các nội dung của ngày đầu tập huấn:
Creative Commons License
Tài liệu này được cấp phép Creative Commons Attribution 4.0 Quốc tế.


Blogger: Lê Trung Nghĩa 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.