Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Tập huấn ‘Các tài nguyên được cấp phép mở’ ở Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 2


Tập huấn ‘Các tài nguyên được cấp phép mở’ ở Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 2


Quang cảnh lớp tập huấn sáng ngày 06/06/2017


Các nội dung của ngày 2 tập huấn:


Creative Commons License
Tài liệu này được cấp phép Creative Commons Attribution 4.0 Quốc tế.


Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.