Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Tọa đàm về truy cập mở, dữ liệu mở và dữ liệu mở liên kết tại đại học Hoa Sen, TP. HCM

Cuộc tọa đàm do ITLC HCMC tổ chức tại đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 10/06/2017 với các bài trình bày:

Các tài liệu đã được bổ sung các thông tin mới nhất.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.