Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

An ninh thông tin và xu thế chuyển đổi sang công nghệ mở


Là bài trình bày tại hội thảo “Bảo mật dữ liệu doanh nghiệp” tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, ngày 14/05/2014.
Blogger: Lê Trung Nghĩa,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.