Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Bit và Bu lông: Quá khứ, hiện tại và tương lai của phần cứng mở - bản dịch sang tiếng Việt
Tất cả các bài viết của cuốn sách trên đã được trình bày suốt trong tháng 2/2017 vừa qua dưới chủ đề: phần cứng mở (Open Hardware) hay phần cứng nguồn mở (Open Source Hardware).
Bạn có thể tải về tài liệu này theo các định dạng sau:

Bản gốc tiếng Anh:
Bản dịch sang tiếng Việt:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.