Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Chỉ dẫn Phương pháp luận Quản lý Dự án Mở leo cao trong bảng xếp hạng!Open PM² Methodology Guide climbing up the charts!
Submitted by Nicos Kourounakis on February 21, 2017
Bài được đưa lên Internet ngày: 21/02/2017
Lời người dịch: Đoạn giới thiệu ngắn về Phương pháp luận Quản lý Dự án Mở này có lẽ đưa ra mấy thông tin quý sau: (1) Quản lý dự án theo cách thức khác với những gì chúng ta vẫn quen làm trước kia. Đây là về phương pháp luận quản lý dự án theo cách MỞ trong các cơ quan nhà nước của EU; (2) Cửa hàng sách (Bookshop) của EU, nơi có chứa 110.000 đầu sách của EU kể từ năm 1952 cho tới nay, với việc tải về tự do các phiên bản ở định dạng PDF.
Chỉ mới 2 tháng tuổi mà Phiên bản Mở của Chỉ dẫn Phương pháp luận Quản lý Dự án (PM² Methodology Guide - Open Edition) đã nằm trong TOP 10 các xuất bản phẩm được tải về nhiều nhất trên trang Cửa hàng sách của Liên minh châu Âu (EU Bookshop) (Tháng 1/2017)!
Chỉ dẫn PM² hiện đang xếp thứ 4 (và đang leo lên cao trong bảng xếp hạng), chỉ đứng sau xuất bản phẩm kinh điển mọi thời gian “Liên minh châu Âu làm việc như thế nào” (How the European Union Works)!
Only 2 months old and already the PM² Methodology Guide - Open Edition has made it to the Top 10 most downloaded publications of the EU Bookshop (January 2017)!
The PM² Guide is currently at N°4 (and climbing up the charts), only one position behind the all time clasic publication on "How the European Union Works"!
https://bookshop.europa.eu/en/bundles/top-10-cbU3Cep2OwY8MAAAFK4rFgxy6N/