Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Thử nghiệm và vọc với Bộ Khởi tạo Arduino


Testing and tinkering with the Arduino Starter Pack
Luis Ibáñez (Lần đầu được xuất bản tháng 03/2014)


Bạn có phải là người mới đối với Arduino? Phần cứng mở như Bộ Khởi tạo Arduino (Arduino Starter Pack) từ Adafruit là cách tuyệt vời để bắt đầu vọc với bo mạch máy tính nhỏ này. Đây là bộ công cụ lý tưởng cho những người bắt đầu với phần cứng mở hoặc bất kỳ ai muốn bắt đầu một dự án bằng việc sử dụng bộ kiểm soát siêu nhỏ Arduino.
Để bắt đầu, bạn cần một máy tính từ đó bạn sẽ viết mã mà sẽ chạy trên bo mạch Arduino. Bộ khởi tạo này đi với bo mạch Arduino Uno, nó có lẽ là đơn giản nhất. Vòng đời lập trình điển hình là trước hết hãy viết mã trên máy tính, rồi tải nó vào bo mạch Arduion thông qua cáp USB tiêu chuẩn. Phần mềm Arduino là có sẵn cho Linux, Mac, và Windows.
Lưu ý: bộ khởi tạo tương tự là có sẵn trên website của Arduino.
Khi tôi đã bắt đầu vọc với Bộ khởi tạo Arduino của tôi, tôi đã tuân theo các chỉ dẫn trên website để cài đặt các gói cho Linux (Ubuntu 12.10):
sudo apt-get updatesudo apt-get install arduino arduino-core
Khi đó, tôi đã dừng lại để cảm ơn những người đóng gói Linux, Scott Howard Philip Hands, vì công việc đáng kinh ngạc của họ để duy trì các gói Arduino Arduino-core cho Debian.
Sau đó, tôi đã truy cập sách hướng dẫn Arduino tutorials, nơi có nhiều dự án ví dụ, và đã chọn dự án LED này.
Các bước cho một dự án LED Arduino
Phần cứng
Hãy lấy một trong các đèn LED màu đỏ trong gói và kết nối chân ngắn (âm cực – cathode) tới ghim tiết đất (GND) của bo mạch Arduino UNO.
 • Kết nối chân dài (dương cực - anode) của LED tới mạch của bo mạch.
 • Lấy một điện trở 1K Ohms (màu nâu, đen, đỏ) và kết nối nó với ghim 13 trên bo mạch Arduino. Nếu bạn là người mới đọc về màu sắc của điện trở, hãy thử bài này: Graphical Resistor Calculator.
 • Kết nối chân khác của điện trở, tới hàng y hệt nơi mà chân của LED ở đó, trên bo mạch.
 • Kết nối cáp USB từ Arduino tới máy tính xách tay.
Phần mềm
/*  Blink  Turns on an LED on for one second,
  then off for one second, repeatedly.
    This example code is in the public domain.
*/
// Select the pin number where we will connect
// the LED, and give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
  }
 
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on 
               // (HIGH is the 
               // voltage level)
  delay(1000);        // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off
               // by making the 
               // voltage LOW
  delay(1000);               // wait for a second
Cuối cùng, hãy sử dụng CTRL+U để tải chương trình lên và vào Arduino (hoặc sử dụng thực đơn File Upload - Tải tệp lên). Xem LED nhấp nháy theo chu kỳ 1 giây.
Toàn bộ quy trình mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, từ việc mở gói cho tới khi nhấp nháy thành công!
Lúc này, tôi đã kết nối tới điện cung cấp cho bo mạch và rút dây cáp USB. Bo mạch Arduino đã tiếp tục chạy mã đó, và đèn LED vẫn nhấp nháy.
Một thí nghiệm tuyệt vời khác để thử ở đây là làm cho LED mờ dần.
Bo mạch Arduino cũng có thể đọc các giá trị từ các thành phần điện tử và sử dụng chúng như một phần của logic chương trình để điều khiển các thành phần khác. Vì thế, tiếp theo tôi đã cố thử làm đèn LED mờ dần nơi chiếc máy đo điện thế (đi kèm bộ công cụ) được sử dụng để làm mờ dẫn ông bạn LED của chúng ta.
Khi này, tôi đã đã đầu tư khá đủ vào việc sửa đổi sách chỉ dẫn / ví dụ. Tôi đã cố kết hợp điện trở quang - photoresistor (có trong bộ công cụ), để thay đổi độ sáng của LED.