Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Hãy thử bằng tay của bạn trong các dự án phần cứng mở đối với những người mới bắt đầu


Try your hand at these open hardware projects for beginners
Michael Harrison (originally published March 2014)


Bạn bè của bạn đang nói về Arduino, bạn biết là Raspberry Pi thực sự không phải là được nhào nặn tốt với toàn hoa trái, và bạn đã và đang đi theo cùng với Tuần Phần cứng Mở (Open Hardware Week). Nhưng bạn bắt đầu từ đâu nhỉ? Làm thế nào bạn tự dạy được mình những điều cơ bản?
Đây là vài dự án khởi đầu tốt cho những người bắt đầu, trải từ các dự án điện tử đơn giản có liên quan tới các cục pin và băng từ cho tới các tổ ong nguồn mở.
Đèn LED throwies, swimmies, floaties
Mọi người đều yêu các đèn sợi đốt, và chúng tạo thành nền tảng cơ bản cho một trong những dự án điện tử gia đình dễ dàng nhất ngoài đó: các đèn LED throwies. Với vài thành phần rẻ tiền, một pin theo dõi, mẩu nam châm, và vài băng điện tử, bạn có thể sẽ làm được phụ tùng đèn sáng chói, throwable mà gắn với bất kỳ bề mặt nam châm nào. Và một khi bạn làm chủ được đèn throwable đơn giản, thì hãy thử với vài throwies cực kỳ khác với các tab bật-tắt và các thùng chống thấm nước.
Đèn pin dùng LED