Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Bản vá ngày thứ Ba tháng 7/2014 sửa 2 lỗi sống còn, 3 quan trọng và 1 vừa phải


derate-flaws.html
Bài được đưa lên Internet ngày: 08/07/2014
Lời người dịch: Bản vá ngày thứ Ba tháng 7/2014 bao gồm 2 lỗi sống còn là MS14-037 MS14-038; 3 lỗi quan trọng là MS14-039, MS14-040 MS14-041; một lỗi vừa phải là MS14-042. Ngoài ra còn 3 khuyến cáo an ninh được rà soát lại gồm: (1) Cập nhận để cải thiện Bảo vệ và Quản lý thông tin; (2) Bản cập nhật để vô hiệu hóa RC4 trong .NET TLS; (3) Khuyến cáo an ninh 2755801. Không có bản vá nào cho Windows XP. Lưu ý: Việt Nam, cho tới hết tháng 02/2014, còn hơn 5.5 triệu máy tính, chiếm 45.65% máy tính cả nước còn chạy Windows XP hết hỗ trợ kỹ thuật từ 08/04/2014. Hơn nữa, các dịch vụ công của Việt Nam chỉ chạy được trên trình duyệt web Microsoft Internet Explorer. Xem thêm: Windows XP sau ngày hết hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu.