Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Microsoft sẵn sàng 6 bản vá an ninh cho Bản vá ngày thứ Ba của tháng 7


Microsoft readies 6 security updates for July Patch Tuesday
04 Jul 2014 by Alysia Judge
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/07/2014
Lời người dịch: Microsoft sẽ đưa ra 6 bản tin an ninh trong Bản vá ngày thứ Ba của tháng 7/2014; trong đó có 2 bản tin sống còn, 3 quan trọng và 1 vừa phải. Tổng số 6 bản tin an ninh tháng này là con số khá nhẹ so với 106 bản tin an ninh trong năm 2013, trung bình trước đó từng chỉ dưới 9 bản tin an ninh mỗi tháng. Không có bản vá nào dành cho Windows XP. Chi tiết các bản vá tháng 07/2014 xem ở đây. Lưu ý: Việt Nam, cho tới hết tháng 02/2014, còn hơn 5.5 triệu máy tính, chiếm 45.65% máy tính cả nước còn chạy Windows XP hết hỗ trợ kỹ thuật từ 08/04/2014. Hơn nữa, các dịch vụ công của Việt Nam chỉ chạy được trên trình duyệt web Microsoft Internet Explorer. Xem thêm: Windows XP sau ngày hết hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu.