Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Hôm nay hết hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu cho Windows XP


Hôm nay, ngày 08/04/2014, hết hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu cho Windows XP
Lấy ảnh cỡ lớn hơn:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.