Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Tọa đàm: 'Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources)', phiên bản tháng 12/2015
Là bài trình bày tại trường Cao đẳng Nghề Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03/12/2015 với sự tham gia của một số trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh. Phiên bản tài liệu tháng 12/2015 được bổ sung các thông tin cập nhật nhất cho tới hết tháng 11/2015.

Bạn có thể xem và tải về bài trình bày với phiên bản tháng 12/2015 tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.