Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Tổng quan về Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt NamBản ghi nhớ với 10 bên ký kết về "Hợp tác xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở (OER) cho giáo dục đại học Việt Nam".
10 bên tham gia ký kết Bản ghi nhớ

Các thành viên ban tổ chức và các khách mời chụp ảnh kỷ niệm sau hội thảo

Là bài trình bày tại Hội thảo quốc tế 'Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ', đã diễn ra vào ngày 29/12/2015, do 4 bên cùng phối hợp tổ chức gồm: (1) trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; (2) UNESCO; (3) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở; (4) Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam - VFOSSA; diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;
Bạn có thể tải về bài trình bày theo địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.