Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu nói về Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) của Đại học Edinburgh, Vương quốc Anh. Nó đưa ra những điều khoản đơn giản, dễ hiểu trong chính sách để tạo thuận lợi cho ứng dụng và phát triển OER của một trường đại học có mong muốn đi theo con đường giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở. Có thể là rất hữu ích để các trường đại học của Việt Nam tham khảo.

Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 5 trang này tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.