Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Giới thiệu bản thân

Mr. Lê Trung NghĩaPhó Trưởng ban, Ban Tư vấn Phát triển Giáo dục Mở thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVNUC).

Trưởng ban, Ban Thúc đẩy Ứng dụng CNTT, Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN


  Thông tin liên hệ:
  Ban Tư vấn Phát triển Giáo dục Mở thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
  Tầng 10, Cung Tri thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KH&CN
  Số 35 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội  Deputy Chief of Advisory Board for Open Education Development, Association of Vietnam Universities and Colleges.
  Director of Division for Promoting IT Adoptions, Development Co-ordination Agency for Environment of Science and Technology (DCA), Ministry of Science and Technology of Vietnam.
  • Author of 150+ articles on Open Source and related in Informatic and Life and Digital World magazines of Vietnam and others. List of articles (Vi).
  • Author - Contributor of 100+ articles and translations in wikiHow.vn since October 2016 up to now, mainly on Open Educational Resources (OER) and Open Access (OA) for Libraries and Higher Education in Vietnam. List of articles (Vi).


   Contact Information:
   Advisory Board for Open Education Development, Association of Vietnam Universities and Colleges.
   Address: Level 10 - Knowledge Palace - Number 1 Ton That Thuyet, Cau Giay District, Hanoi. Tel: (84-4) – 32222361
   Development Co-ordination Agency for Environment of Science and Technology (DCA), Ministry of Science and Technology of Vietnam.
   35 Đien Bien Phu, Ba Đinh, Hanoi, Vietnam.
   Tel: (84-4) – 22418883

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.