Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Giới thiệu bản thân

Mr. Lê Trung NghĩaPhó Trưởng ban, Ban Tư vấn Phát triển Giáo dục Mở thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVNUC).

Trưởng ban, Ban Thúc đẩy Ứng dụng CNTT, Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN

Thông tin liên hệ:
Ban Tư vấn Phát triển Giáo dục Mở thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
Tầng 10, Cung Tri thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KH&CN
Số 35 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà NộiDeputy Chief of Advisory Board for Open Education Development, Association of Vietnam Universities and Colleges.
Director of Division for Promoting IT Adoptions, Development Co-ordination Agency for Environment of Science and Technology (DCA), Ministry of Science and Technology of Vietnam.
  • Outstanding speaker of The Vietnam Free and Open Source Software Association on the fields of Open Source so far, since its establisment in early 2012. List of presentations and slides (Vi).
  • Blogger on Open Source with more than 6,000 articles and translation news so far, since 2007 at http://vnfoss.blogspot.com/ and http://letrungnghia.mangvn.org/
  • Author of 100+ articles on Open Source and related in Informatic and Life and Digital World magazines of Vietnam and others. List of articles (Vi).
  • Author - Contributor of 100+ articles and translations in wikiHow.vn since October 2016 up to now, mainly on Open Educational Resources (OER) and Open Access (OA) for Libraries and Higher Education in Vietnam. List of articles (Vi).
  • Translator of more than 260 reports and books relating to Open Source from English into Vietnamese. List of translated documents (Vi).

Contact Information:
Advisory Board for Open Education Development, Association of Vietnam Universities and Colleges.
Address: Level 10 - Knowledge Palace - Number 1 Ton That Thuyet, Cau Giay District, Hanoi. Tel: (84-4) – 32222361
Development Co-ordination Agency for Environment of Science and Technology (DCA), Ministry of Science and Technology of Vietnam.
35 Đien Bien Phu, Ba Đinh, Hanoi, Vietnam.
Tel: (84-4) – 22418883

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.