Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Giới thiệu bản thân

Mr. Lê Trung NghĩaChủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ (RDOT)

Trưởng ban, Ban Thúc đẩy Ứng dụng CNTT, Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN

Thông tin liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ
Tầng 8, phòng 803-B, số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84-4) – 32222361
Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KH&CN
Số 35 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: (84-4) – 22418883Chairman of Advisory Council, National Center for Research and Development of Open Technologies (RDOT), Ministry of Science and Technology of Vietnam.
Director of Division for Promoting IT Adoptions, Development Co-ordination Agency for Environment of Science and Technology (DCA), Ministry of Science and Technology of Vietnam.
  • Outstanding speaker of The Vietnam Free and Open Source Software Association on the fields of Open Source so far, since its establishment in early 2012. List of presentations and slides (Vi).
  • Blogger on Open Source with about 6,000 articles and translation news so far, since 2007 at http://vnfoss.blogspot.com/ and http://letrungnghia.mangvn.org/
  • Author of 100+ articles on Open Source and related in Informatic and Life and Digital World magazines of Vietnam and others. List of articles (Vi).
  • Author - Contributor of 100+ articles and translations in wikiHow.vn since October 2016 up to now, mainly on Open Educational Resources (OER) and Open Access (OA) for Libraries and Higher Education in Vietnam. List of articles (Vi).
  • Translator of about 230 reports and books relating to Open Source from English into Vietnamese. List of translated documents (Vi).

Contact Information:
National Center for Research and Development of Open Technologies (RDOT), Ministry of Science and Technology of Vietnam.
Room No 803-B, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam.
Tel: (84-4) – 32222361
Development Co-ordination Agency for Environment of Science and Technology (DCA), Ministry of Science and Technology of Vietnam.
35 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hanoi, Vietnam.
Tel: (84-4) – 22418883

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.