Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Các bài viết toàn văn trong nửa đầu năm 2019


Ảnh ghép từ các bài viết toàn văn trong nửa đầu năm 2019
  1. Chuyện xung quanh các công ty dữ liệu mở [PDF]. Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng số 12, ra ngày 20/06/2019, trang 16-18. Phiên bản điện tử của bài viết có thể xem tại [01], [02] hoặc [03].
  2. Để tập huấn hiệu quả khai thác tài nguyên giáo dục mở hiện nay (PDF). Bài viết cho Hội thảo ‘Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu của thế kỷ XXI’ do Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam tổ chức ngày 12/06/2019 tại Hà Nội. Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, Tập 2, các trang 430-436; ISBN: 978-604-80-3965-3. Xem tại [01] hoặc [02].
  3. Đổi mới sáng tạo Mở và vài gợi ý (PDF). Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng số 07 năm 2019, ra ngày 05/04, trang 19-22. Phiên bản điện tử của bài viết có thể xem tại [01], [02] hoặc [03].
  4. Các cột mốc quan trọng của giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở trong chương trình nghị sự quốc tế (PDF). Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng số 04 năm 2019, ra ngày 20/02/2019, trang 39-42. Phiên bản điện tử của bài viết có thể xem tại [01], [02] hoặc [03].
  5. Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục nghề nghiệp mở hiệu quả (PDF). Bài viết cho Hội thảo: ‘Phát triển đào tạo theo hướng mở, linh hoạt tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp’, được tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 15/01/2019. Bài được đăng trong kỷ yếu hội thảo, các trang 36-42. Phiên bản điện tử của bài viết có thể xem tại [01] hoặc [02].


Các bài viết toàn văn từ năm 2018 trở về trước, xem tại [01] hoặc [02].
Hà nội, thứ năm, ngày 04/07/2019
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.