Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

‘Hướng dẫn chia sẻ nội dung của Europeana cho những người chuyên nghiệp’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Quỹ Europeana, khuyến cáo cho những người sử dụng các tài nguyên số của Europeana như các hình ảnh của các hiện vật Europeana lưu giữ & bảo tồn.


Hãy ghi nhớ những điều sau đây khi sử dụng các tài nguyên số của Europeana:
  • Bạn có thể quảng báchia sẻ nội dung ‘được sử dụng lại tự do’ (được gắn nhãn với PDM, CC0, CC BY, CC BY-SA) trong tất cả các hoạt động của bạn, bao gồm cả các nền tảng thương mại.
  • Bạn có thể sử dụng nội dung được gắn nhãn với các tuyên bố ‘hạn chế sử dụng lại’ (limited reuse) đối với nền tảng Collections (Các bộ sưu tập), các bộ sưu tập theo chủ đề và các triển lãm, phòng trưng bày và các sự kiện có liên quan, được Europeana hoặc các đối tác của chúng tôi tổ chức, nhưng không trên các nền tảng thương mại (như, Facebook, Twitter, Tumblr, .v.v.)
  • Nếu bạn muốn sử dụng nội dung được gắn nhãn với các tuyên bố không sử dụng lại (no reuse), bạn phải tìm sự cho phép từ người nắm giữ các quyền.
  • Hãy ghi nhớ: Vui lòng tuân theo thực hành tốt nhất và thừa nhận ghi công người sáng tạo và cơ sở lưu giữ bất cứ khi nào bạn sử dụng lại nội dung.
Có thể những điều khuyến cáo này về sử dụng nội dung của Europeana cũng đúng cho việc sử dụng các tài nguyên số của nhiều tổ chức khác!


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang tại địa chỉ:


Xem thêm: OpenGLAM
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.