Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Các bài trình chiếu tại hội nghị, hội thảo nửa đầu năm 2019


Ảnh từ các sự kiện hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trong nửa đầu năm 2019

Trong nửa đầu năm 2019
Các bài trình chiếu tại các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các chương trình đào tạo trong nửa đầu năm 2019:
Lưu ý: Một số bài không trùng với địa điểm trình chiếu vì có cùng bài trình chiếu ở địa điểm khác. Các bài trình chiếu có cùng tên, cùng chủ đề nhưng được cập nhật liên tục theo thời gian.
 1. Trong các ngày 1314/06/2019, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, trong khóa tập huấn 2 ngày cho các giảng viên, chuyên viên nguồn về Tài nguyên Giáo dục Mở – OER (Open Educational Resources) cho gần gần 30 cán bộ của trường và một số trường bạn tham gia. Trình bày bài ‘Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’.
 2. Ngày 12/06/2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, diễn ra tập huấn 1 ngày về “Sử dụng và xuất bản tài nguyên giáo dục mở”. Trình bày bài ‘Giới thiệu & Demo Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resourcees)’.
 3. Ngày 08/06/2019, tại Hội thảo: ‘Chuyển đổi số là xu thế tất yếu’ nhân ICTCOMM tại TP. Hồ Chí Minh, trình bày bài ‘Giới thiệu & Demo Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resourcees)’.
 4. Ngày 22/05/2019, tại trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, làm việc với Tổ Nghiên cứu đề tài khoa học Chuyển đổi số của Bộ Tài chính về chuyển đổi số và dữ liệu mở của Bộ Tài chính, trình bày bài ‘Tọa đàm: Nói về dữ liệu - Talk on Data’.
 5. Ngày 21/05/2019, tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, tại khóa Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) - Đợt 2 cho 35 cán bộ của trường, trình bày bài ‘Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’.
 6. Ngày 15/05/2019, tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, có khóa Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) - Đợt 2 lần đầu tiên cho 27 cán bộ của trường, trình bày bài ‘Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’.
 7. Ngày 10/05/2019, tại Khoa CNTT Trường Đại học Điện lực, có khóa tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) cho 20 cán bộ của trường; trình bày bài ‘Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’.
 8. Ngày 09/05/2019, tại thư viện Trường Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Tọa đàm Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở với lợi ích giáo dục đại học ở Việt Nam với khoảng 100 cán bộ và sinh viên của trường đã tham gia Tọa đàm; trình bày bài ‘Giới thiệu & Demo Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resourcees)’.
 9. Ngày 08/05/2019, tại Thư viện Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra khóa tập huấn khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) cho 15 cán bộ của trường; trình bày bài ‘Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’.
 10. Ngày 20/04/2019, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhân tọa đàm “văn hóa đọc với giảng viên và sinh viên” tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 6, năm 2019; trình bày bài ‘Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources’.
 11. Ngày 16/04/2019, tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, đã diễn ra khóa tập huấn khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) cho 10 cán bộ của trường; trình bày bài ‘Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’.
 12. Ngày 27/03/2019, tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học CNTT-TT, Đại học Thái Nguyên, đã diễn ra khóa tập huấn khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) cho 10 cán bộ của trường; trình bày bài ‘Tập huấn: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’.
 13. Ngày 15/01/2019, tại Trường Cao đẳng Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội thảo khoa học ‘Phát triển đào tạo theo hướng mở, linh hoạt tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp’, trình bày bài ‘Demo: Thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Nghề nghiệp Mở


Trong năm 2018 (16)
Trong năm 2017 (32):
Trong năm 2016 (29):
Trong năm 2015 (18):
Trong năm 2014 (36):
Trong năm 2013 (39):
Trong năm 2012 (28):


Thứ tư, ngày 03/07/2019
Blogger Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.