Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

‘Khung cấp phép của Europeana’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Europeana, một thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng số khổng lồ ở châu Âu và trên thế giới. Làm thế nào Europeana sống sót và phát triển được trong chuyển đổi số, trong kỷ nguyên số?
Khung cấp phép của Europeana gợi ý ban đầu cho các GLAM của Việt Nam như một sự lựa chọn để chuyển đổi số thành các OpenGLAM để có khả năng sống sót được và phát triển được.
Bạn có thể sẽ thấy: Chuyển đổi số cần đi với CẤP PHÉP MỞ!


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 30 trang tại địa chỉ:


Xem thêm: OpenGLAM
Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.