Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Hội thảo khoa học: ‘Tác động của CMCN4 vào lĩnh vực thư viện’Là hội thảo khoa học do Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày 23/07/2019 tại Hà Nội.
Trình bày bài trình chiếu với tiêu đề: ‘Tài liệu mở - sự hình thành tất yếu cho các thư viện và một vài gợi ý cho Việt Nam’.


Tự do tải về bài trình chiếu tại địa chỉ:
Xem thêm: OpenGLAM
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.