Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Tài nguyên giáo dục mở: Triển vọng của châu Á - Bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả: Gajaraj Dhanarajan & David Porter, do Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) và OER Asia xuất bản, 2013. Tài liệu nói về triển vọng của châu Á trong ứng dụng và phát triển OER, thông qua cuộc khảo sát do OER Asia tiến hành cùng với các trường hợp điển hình ở 10 quốc gia châu Á về ứng dụng và phát triển OER.

Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 286 trang theo địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.