Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Tài liệu dịch sang tiếng Việt: Sở hữu trí tuệ tạo được ra bao nhiêu việc làm?


Là tài liệu nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi: sở hữu trí tuệ tạo được ra bao nhiêu việc làm?. Tài liệu do Trung tâm Mercatus tại Đại học George Mason tiến hành vả được xuất bản vào ngày 06/08/2014, 17 trang.
Tài liệu đã chỉ rõ rằng, dù trong 2 năm qua, có hàng đống các tài liệu hô hào việc tăng cường IP ở khắp các nền công nghiệp với lý do là nó sẽ giúp nước Mỹ tạo ra vô số công ăn việc làm, nhưng thực tế lại rất khác, đôi khi là hoàn toàn ngược lại, ví dụ, như trong ngành công nghiệp phần mềm.
Phần mềm có lẽ là nền công nghiệp bị tổn hại nhiều nhất vì các luật bằng sáng chế mạnh”.
Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt tại:
Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.