Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do
Là bài trình bày thứ 2 (gồm 3 phần) trong ngày thứ 2 của chương trình huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở đầu tiên, do Trung tâm Nguồn lực Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức từ ngày 10-13/06/2015 tại Công ty Cổ phần Netnam, Hà Nội.


Links:


Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.