Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Số liệu thống kê các slide 3 khóa đầu 'huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở'Với tổng cộng 8 tệp slides nội dung, chương trình huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở, do Trung tâm Nguồn lực Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ, tới nay đã tổ chức được 3 khóa, lần lượt được tổ chức tại:
  1. Công ty Cổ phần Netnam, từ 10-13/06/2015
  2. Đại học Dân lập Hải Phòng, từ 17-19/06/2015 và
  3. Đại học Thăng Long Hà Nội, từ 24-26/06/2015


Vài con số về các slides khóa học trên Slide Share:
Tên Slides
Ngày đưa lên mạng
Đường liên kết để xem và/hoặc tải về
Số truy cập tới hết ngày 30/06/2015
1. Giới thiệu phần mềm tự do (PMTD)
11/06/2015
1110
2. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 1
11/06/2015
906
3. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 2
11/06/2015
924
4. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của PMTD - Phần 3
11/06/2015
866
5. Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin
13/06/2015
1042
6. Triển khai các hệ thống PMTD
14/06/2015
1013
7. Sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế phần mềm
17/06/2015
703
8. Hệ thống giấy phép của phần mềm & tư liệu tự do
17/06/2015
720


Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học đầu tiên tại Công ty Cổ phần Netnam.
Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học số 2 tại Đại học Dân lập Hải Phòng.
Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học số 3 tại Đại học Thăng Long Hà Nội.


Hà Nội, ngày 01/07/2015
Blogger: Lê Trung Nghĩa,


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.