Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' - Khóa 2 - Ngày 1
Các bài trình bày trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở', khóa 2, ngày đầu tiên đã diễn ra tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng, gồm:


Links:


Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.