Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Chiến lược Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) 2014-2016 - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của Đại học Nam Phi (UNISA). Tài liệu chỉ cho chúng ta thấy chiến lược của UNISA đặt ra để chuyển việc dạy và học theo lối truyền thống sang dạy và học với OER. Chiến lược này làm thay đổi các chính sách của nhà trường, kể cả mô hình kinh doanh của nhà trường.
Tài liệu đưa ra các thông tin rất bổ ích cho bất kỳ đại học nào ở Việt Nam muốn chuyển sang mô hình dạy và học với OER, như các bước chiến lược chuyển đổi như thế nào, mô hình kinh doanh nào sẽ được áp dụng, đâu là các ưu tiên chiến lược, lộ trình chuyển đổi, và cả phân tích SWOT các điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của OER.


Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang, có thể tải về theo địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.