Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Triển khai các hệ thống phần mềm tự doCác học viên khóa huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở đầu tiên do Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở (RDOT) tổ chức trong các ngày 10-13/06/2015 tại Công ty Cổ phần Netnam chụp ảnh lưu niệm với Giám đốc RDOT, ông Đào Ngọc Chiến (hàng đứng, thứ 5 từ phải sang).


Là bài trình bày thứ 4 trong ngày thứ 4 của chương trình huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở đầu tiên, do Trung tâm Nguồn lực Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức từ ngày 10-13/06/2015 tại Công ty Cổ phần Netnam, Hà Nội.


Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.