Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' - Khóa 2 - Ngày 2

Các bài trình bày trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở', khóa 2, ngày thứ 2 đã diễn ra tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng, gồm:


Links:


Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.