Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Buổi nói chuyện chuyên đề 'Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)' cho một số thành viên của VFOSSA tại trường Đại học Đại Nam.
Sáng ngày 04/11/2015, tại trường Đại học Đại Nam, Hà Nội, đã diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề 'Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)', phiên bản tháng 11/2015.

Bạn có thể tải về tài liệu trên tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.