Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Hứa hẹn năm 2012 về sách giáo khoa truy cập mở: Mô hình để thành công - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả Robin Donaldson & David Nelson, 2012, đưa ra mô hình phát triển và mô hình kinh doanh sách giáo khoa mở có khả năng trụ vững được với sự tham gia đóng góp của tất cả các bên liên quan, như nhà trường (giáo viên và sinh viên), nhà xuất bản, nhà in và các kho tài nguyên sách giáo khoa truy cập mở khác.
Rất nhiều thông tin thực tế triển khai có trong các phụ lục của tài liệu.


Tài liệu dịch sang tiếng Việt có 81 trang. Tải về:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.