Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Giới thiệu Dữ liệu Mở - Open Data
Là bài trình bày nhân Ngày Dữ liệu Mở Quốc tế (International Open Data Day) được tổ chức lần đầu tiên ở trường Đại học Thăng Long, Hà Nội.

Bạn có thể tải về bài trình bày tại địa chỉ:

Bloger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.